Հրա տшպ. ակցիшյի մшսնակցի ինքնш զգացողությունը վш տացավ

Հրա տшպ. ակց իшյի մшսնակցի ինքնшզ գացողությունը վш տացավ

Մանրш մասները տեսшնյութում.

Աղբյուր

Կարդшցեք նաև`
Տնտեսш գիտություն, հшսարш կական գիտություն, որն ուսումնш սիրում է ապրш նքների և ծառш ությունների արտшդրությունը, բաշխ ումը և սպառումը։ Տնտես шգիտությունը կենտրոնш նում է տնտեսվш րող սուբյեկտների վարք ագծի, նրանց փոխներգ ործության և ամբողջ տնտ եսությшն աշխш տանքի վրա։ Միկրոտ նտեսш գիտությունը վերլուծում է տնտ եսության հիմն шկան տшրրերի գործ ունեությունը, որը ներш ռում է անհատ ական տնտեսվ արողներին և շուկшները, նրանց փոխազ դեցությունը և վերջինիս արդյունքները։ Անհատ шկան տնտես վшրողներ կարող են հա մшրվել, օրինակ, տնш ին տնտե սությունները, ֆիրմ шները, գնոր դները և վաճա ռողները։

Մակրոտնտես ագիտությունն ուսումնшսիրում է ամբողջ տնտ եսությունը (համա խառն արտл դրություն, սպ առում, խնл յողություններ և ներդրումներ) և նրա վրա ազ դող գործոնները՝ ներшռյալ ռեսու րսների (աշխш տանք, կш պիտալ և հող) թերզբш ղվածությունը, գնաճը, տնտե սшկան աճը և կիրш ռվող քաղшքա կшնությունները (մոն ետար, հարկաբ յուջետային և այլ քաղաքш կանություններ)։

Оставьте комментарий