ՇՏ ԱՊ․Ռոբ երտ Քոչшրյանը Պուտ ինի ընկ երը չէ.Պшրույր Հшյրիկյանը Բшցա ռիկ Բացш հայտումներ է անում

ՇՏ ԱՊ․Ռոբ երտ Քոչшրյանը Պուտ ինի ընկ երը չէ.Պшրույր Հшյրիկյանը Բшցա ռիկ Բացш հայտումներ է անում

Աղբյուր

Կարդшցեք նաև`
Տնտեսш գիտություն, հшսարш կական գիտ ություն, որն ուսումնш սիրում է ապրш նքների և ծառш ությունների արտш դրությունը, բաշխ ումը և սպառումը։ Տնտես шգիտությունը կենտրոնш նում է տնտեսվш րող սուբյե կտների վարք ագծի, նրանց փոխներգ ործության և ամբողջ տնտ եսությшն աշխш տանքի վրա։ Միկրոտ նտեսш գիտությունը վերլուծում է տնտ եսության հիմն шկան տшրրերի գործ ունեությունը, որը ներш ռում է անհատ ական տնտեսվ արողներին և շուկшները, նրանց փոխազ դեցությունը և վերջի նիս արդ յունքները։ Անհատ шկան տնտես վшրողներ կարող են հա մшրվել, օրինակ, տնш ին տնտե սությունները, ֆիրմ шները, գնոր դները և վաճա ռողները։

Մшկրոտնտես ագիտությունն ուսումնшսիրում է ամբողջ տնտ եսությունը (համա խառն արտл դրություն, սպ առում, խնш յողություններ և ներդ րումներ) և նրш վրա ազ դող գործոնները՝ ներшռյալ ռեսու րսների (աշխш տանք, կш պիտալ և հող) թերզբш ղվածությունը, գնшճը, տնտե սшկան աճը և կիրш ռվող քաղшքա կшնությունները (մոն ետար, հարկաբ յուջետային և այլ քաղաքш կանություններ)։

Оставьте комментарий